Historia

Gårdens historia...

Hämtat ur boken Hallands bebyggelse tryckt 1964.

Söndrum 3:3
Hovgård
Postadress: Halmstad, tel. Halmstad 30359
Tax.-v. 69.500. Areal: 15,5 ha, varav 14 ha åker, mulljord på lerbotten. Djur: 9 kor, 8-9 ungdjur, 4 suggor, smågrisar, 150 höns.

Mangårdsbyggnad 1 1/2 från 1891, ombyggd 1932, renov. 1947 - 48, trä under plåttak, 6 rum, hall, förstuga, kök, källare under 1/2 av fast., elljus, elkraft, vatten, avlopp, bad, cv, wc.

Ladugård från 1852, renov. 1960, tegel under plåttak.
Loge, trä under plåttak.
Garage från 1957, cementblock under plåttak.
Hönshus från 1952, trä under papptak.
Mjölkrum, tillbyggt 1949, cementblock under eternit- och papptak.

Gården i släktens ägo sedan 1942

Ägare: Hem.-äg. Sture Sigvard Jönsson, f. 24/10 1913 i Söndrums förs., son till Axel Edvard Jönsson och h. h. Anna f. Carlsson, gift med Margareta Andersson, f. 16/1 1919 i Trönninge förs., dotter till Johan Andersson och h. h. Hulda f. Nykvist.
Barn: Birgitta f. 1950, Tore f. 1951.

1
2
3
4
5
6

 

Gården såldes i oktober 2016 till familjen Possfelt som drivit hotell i 25 års tid. De tillträdde gården 1 februari 2017