I vår närhet

Ett kulturhistoriskt värdefullt område

Hovgård ligger på höjden vid Söndrums kyrka som uppfördes på 1200-talet. Vägen förbi gården har haft samma sträckning sedan 1700-talet. 

Kyrkbyn utgör ett kulturhistoriskt värdefullt område som vi är mycket stolta över. I sluttningen norr om kyrkan ligger den nationalromantiska byggnaden Hertz minne från 1914. Kyrkskolan söder om kyrkan byggdes 1888 och används ännu idag som skola.

I området finns gott om fornlämningar. Arkeologerna har på senare tid hittat boplatser som kan härledas ända till stenåldern.

Gamla Tylösandsvägen leder ut mot Tylösand med sina underbara stränder och Hotel Tylösand.

I andra riktningen leder vägen in mot Halmstad med sin typiska sommarstadsprägel.

Cykel och gångvägar finns naturligt mellan hav och land. Om Du inte vill utforska på egen hand så hjälper vi gärna till och informerar om utflyktsmål.

1
2
3
4
5
6