Golf

Golfarens paradis

Här finns golfbanor som passar de flesta. Ringenäs, Haverdal, Holm och Vilshärad är välkända golfbanor i Halmstad. Tylösands bana är en av de bästa i Europa. Tönnersjö, Nissadalen och Strandtorp är de nyaste.

Flygstadens Golfklubb är en pay & play-bana.

Halmstad Golfklubb
Tylösand
Tel 035 - 17 68 00
hgk.se
Haverdals Golfklubb
Haverdal
Tel 035 - 14 49 90
haverdalsgk.com
Nissadalens Golfbana
Sperlingsholm/Fotstad
Tel 035-390 86, 070-605 82 55
nissadalen.se
     
Strandtorp Golfklubb
Hagön, Östra stranden
tel 035 - 13 06 90
strandtorpgolf.se
Vilshärads Golfbana
Vilshärad
Tel 035 - 531 71
vilsharad.se
Flygstadens Golfklubb
Söndrum
Tel 035 - 13 02 50
flygstadensgolfklubb.se
     
Holms Golfklubb
Holm
Tel 035 - 381 89
holmsgk.se
Ringenäs Golfklubb
Ringenäs
Tel 035 - 16 15 90
rigk.se
Tönnersjö Golfklubb
Eldsberga
Tel 035 - 431 10
tonnersjogolfbana.com


1
2
3
4
5
6